Soci/a

  Nom i Cognoms:

  Poble/Ciutat:

  Correu electrònic:

  Num. telèfon:

  Quota anual:

  La quota anual de soci/a del Projecte GraMa es renova automàticament cada any. Aquest pagament es realitza un únic cop a l’any i sempre al mes de maig. Excepte aquest primer any que et farem el cobrament un cop et facis sòcia. Exemple: Si una persona s’inscriu com a sòcia al setembre se li cobrarà, però la quota de 2023 li arribarà cada any a finals de maig.

  Com vols fer el pagament?

  Dades bancàries:

  Nom del/a titular:

  Num. IBAN:

  La cessió d’aquestes dades representa l’autorització al Projecte GraMa de l'Associació per la Promoció de la Cooperació a Vilamajor a que tracti les dades, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi del Projecte GraMa de l'Associació per la Promoció de la Cooperació a Vilamajor per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal sobre persones. A més, i de conformitat amb la llei de protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”) anteriorment esmentada, l'informen que les dades que voluntàriament ens faciliti mitjançant aquest formulari seran incorporades al fitxer "Registre socis i sòcies del Projecte GraMa”, propietat de l'Associació per la Promoció de la Cooperació a Vilamajor . En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint un correu electrònic a grama@vilamajor.net

  Comentaris: